Sắt cho bà bầu

Sắt Ferrolip cung cấp 30mg sắt trong một gói cho bà bầu, đảm bảo nhu cầu sắt mỗi ngày. Công nghệ liposome giúp bảo vệ phân tử sắt hạn chế tác nhân bên ngoài.